BAKIM ONARIM YÖNETİMİ
ÇÖZÜMLERİMİZ
Bakım Onarım
işletmenin sahip olduğu tüm makina, cihaz, bina, havalandırma / klima cihazları, taşıma sistemleri vb. hakkında detaylı bilgileri tutabilirsiniz. Bu bilgiler için en küçük makina parçasından, bir üretim hattındaki makinalara kadar geniş bir ölçekte bilgileri programda tutabilirsiniz.
Bakım Emri
Bakım organizasyonunu etkileyen tüm işlerin yönetiminde kullanılır. Hata bildirimi, hazırlık, planlama ve sonuç bildirimi bu modül içinde yapılabilir. Tüm hata ve bakım kayıtlarının sistemde takibi, işletmedeki makinaların performanslarının da takibine olanak sağlar.
Koruyucu/Planlı Bakım
Önleyici bakım faaliyetlerini planlamakta kullanılır. Makinanın durumuna, bakımı yapan gurubun yoğunluğu, planlı ya da plansız duruşlara bağlı bakım faaliyetleri ya da tüm bu parametrelerden bağımsız olarak belirli bir takvime bağlanmış tüm bakım faaliyetleri bu modül içinde belirlenir. Bu modül genel amaçlı tekrarlayan işlerin ve işlem sonrası gerekli testlerin yönetimi için de kullanılır.
Bakım Maliyeti
HarmonyERP bakım yönetim sistemi kullanarak bakım faaliyetlerini başarılı bir şekilde yönetebilir ve bakım maliyet analizini yapabilirsiniz. Verimli bir bakım maliyeti hesabı oluşturur. Personel, malzeme ve diğer kaynak ihtiyaçlarının sıralanması ile de vade tarihlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmiş olur.