İNSAN KAYNAKLARI
ÇÖZÜMLERİMİZ
insan kaynakları
Başvuru/işe alış/işten çıkış işlemleri. Organizasyon ağacı. SGK E-BILDIRGE. Online işe giriş/çıkış bildirgeleri. Eğitim/izin/ucret talep ve yönetimi. Personel doküman yönetimi. Gider dağıtımı ve Analizi. Bordro işlemleri. Ucret simülasyonu Resmî ve özel (Entegre) Bordro. Ihbar/Kıdem tazminatları. Özel kazanç/kesinti takibi. Eksik/fazla mesai takibi. Taksitli borç/icra takibi. Bes (Bireysel emeklilik). Özel sağlık/hayat sigortaları. Personel devam kontrol sistemi(pdks). Parmak izi/yüz tanıma/Kartlı sistem entegrasyonu. Vardiya işlemleri. Performans değerlendirme. Modüler ve Kişisel yetkilendirme. Resmî ve özel Raporlar.
İş kazası/Vizite işlemleri